[hm_section spacer=”content” padding_top=”90″ padding_bot=”90″][hm_title type=”main_title” icon=”ico-user5″ footer=”line_icon” transform=”uppercase” align=”center” upper=”yes” icon_type=”line_icon”]مدیران شرکت

[/hm_title][hm_team type=”flip_cart” col=”6″][hm_member type=”flip_cart” col=”3″ name=”مهندس علی نیک افروز” job=”مدیر بازرگانی” url=”#” image=”5336″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#”]🔴مهمترین وظایف:
🔸تعیین خط مشی سازمان در زمینه های فروش
🔸اقدام درجهت تحلیل بازار وانتخاب بازارهای هدف
🔸عقد قراردادهای بازرگانی
🔸بررسی بازار مصرف تولیدات سازمان
🔸برنامه ریزی درراستای بازاریابی موثر وارائه یک برنامه منسجم درجهت بهبود فروش
🔸تهیه، کنترل ونظارت برثبت سفارش، گشایش اعتبار و پیگیری و انجام امور مربوط به گمرک[/hm_member][hm_member type=”flip_cart” col=”3″ name=”دکتر امید ارجمند” job=”مدیر توسعه” url=”#” image=”5337″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#”]🔴مهمترین وظایف:
🔸تدوین سیاستهای کلی بازاریابی کارخانه
🔸شناسایی بازارهای جدید وتلاش درجهت جذب آنها
🔸ایجاد و ارتقاء برنامه های نگهداری مشتریان فعلی
🔸برنامه ریزی حضور درنمایشگاه ها
🔸انجام مذاکرات مربوطه به مشتریان خاص کارخانه[/hm_member][hm_member type=”flip_cart” col=”3″ name=”مهندس ابوالفضل شیخانی” job=”مدیرفروش” url=”#” image=”5338″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#”]🔴مهمترین وظایف:
🔸ارتباط باکلیه مشتریان شرکت
🔸طرح ریزی فروش و تحلیل آمارهای فروش
🔸تعیین نرخ های فروش و نظارت بر فروش
🔸برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های آموزشی کارکنان فروش
🔸حل مشکلات مشتریان درارتباط بافروش و خدمات پس ازفروش[/hm_member][hm_member type=”flip_cart” col=”3″ name=”خانم مرضیه مختاری” job=”مدیرمالی” url=”#” image=”5339″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#”]🔴مهمترین وظایف:
🔸طراحی و استقرار سیستم حسابداری شرکت
🔸برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابداری و تهیه گزارشات موردنیاز مدیریت
🔸آشنایی با مقررات و قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
🔸آشنایی با مقررات و قوانین تامین اجتماعی و قانون کار
🔸محاسبات حقوق و دستمزد و تنظیم قراردادهای کار
🔸تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و اظهارنامه مالیات برعملکرد
🔸نظارت برسیستم انبارداری
🔸ارتباط با مشتریان و پیگیری وصول مطالبات[/hm_member][/hm_team][/hm_section]

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X