انواع گریدهای پلی اتیلن

تفاوت گرید های PE63 , PE80 و PE100 در لوله پلی اتیلن انواع گرید لوله پلی اتیلن PE80 , PE100 و PE63 را اگر بخواهیم در یک جمله ساده و بطور عامیانه را توضیح دهیم باید بدانیم که وقتی میگوییم PE63 یعنی لوله پلی اتیلن مورد نظر قابلیت تحمل انتقال [...]

بیشتر بخوانید
X