نگهداری و ویژگی های یک نشاء خوب

نشا، گیاه کوچکی است که قسمتی از دوره رشد خود را در محیطی با نور و دمای کنترل شده می گذراند و پس از مساعد شدن آب و هوا به زمین اصلی منتقل می شود نشاکاری به عمل انتقال و کاشت نشاء در زمین اصلی گفته می شود مزایای نشاکاری [...]

بیشتر بخوانید
X