اطلاعات فنی نوارآبیاری تیپ

اطلاعات فنی نوارآبیاری،کاربردهای نوارآبیاری و ویژگی های آنرا درسایت آبراهه گستر مشاهده فرمایید. ویژگی نوارهای آبیاری تیپ: کارگذاری سیستم تیپ به صورت دستی و یا ماشینی نسبتا ساده و سریع بوده و بدلیل سبکی وزن نوارهای تیپ،حمل و نقل آن در مزرعه راحت است جنس پلیمری مخصوص نوار تیپ، از [...]

بیشتر بخوانید
X