فصل پیوند چه زمانی است؟

شرایط و زمان مناسب پیوند درخت و در ادامه راجبه فصل پیوند سخن خواهیم گفت. پیوند درخت را می توان به یکی از کارهای آسان طبقه بندی کرد اما اگر همین کار آسان را اشتباه انجام دهید ، باعث مرگ درخت خود می شوید . گیاهان چوبی عموما نگهداری سخت [...]

بیشتر بخوانید

لغو نمایشگاه کشاورزی مشهد

همراه گرانقدر با سلام . با توجه به همه گیری بیماری منحوس کرونا تمامی کارخانجات لوله مورد تائید جهاد خراسان رضوی در نمایشگاه کشاورزی و لوله مشهد حضور نخواهند داشت. مراتب جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه به حضورتان اعلام می گردد. کارخانه لوله و نوار آبیاری آبراهه گستر. [...]

بیشتر بخوانید
X