مقدار نوار تیپ مورد نیاز در هر هکتار

مقدار نوار تیپ درهکتار زمین را با شرکت آبراهه گستر نیشابور بررسی می کنیم. به طور کلی اگر هر هکتار زمین را معادل ۱۰۰ متر طول در ۱۰۰ متر عرض یا ۱۰ هزار متر مربع در نظر بگیریم، مقدار نوار تیپ درهکتار را می‌توان به سادگی از روش زیر محاسبه کرد: [...]

بیشتر بخوانید
X