روز نیروی هوایی ارتش

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز نیروی هوایی ارتش  19بهمن1399 یکی از ۴ نیروی زیرمجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران است، که مسئولیت حفاظت از مرزهای هوایی و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را برعهده دارد. ریشه‌های شکل‌گیری نیروی هوایی در ایران، به دوره سلطنت احمدشاه قاجار باز می‌گردد، که با کوشش نخست‌وزیر وقت؛ رضاخان سردار سپه، [...]

بیشتر بخوانید
X