تبریک روزمهندس

روزمهندس مبارک روز مهندس بزرگداشت همه مهندسینی است که سختی‌ها و مشقت‌های رسیدن به این جایگاه را لمس کرده‌اند مهندسی درواقع علم خدا در طبیعت است فقط یک مهندس است که به قدرت خداوند از این زاویه نگاه می‌کند تنها یک مهندس است که به همه‌چیز از زاویه علت و معلول نگاه [...]

بیشتر بخوانید
X