اصلاح بافت‌ خاک و کود دهی در‌ زمستان

امروزه برخی از باغداران در برابر انواع چالش های بهبود و اصلاح بافت خاک مزارع خود قرار گرفته اند. چرا که سایر خاک ها برای رشد محصولات خوب نیستند. لذا بهبود و اصلاح بافت خاک، وظیفه مشترکی برای کارگران کشاورزی است، چه در پروژه های کوچک و چه بزرگ. بنابراین به منظور [...]

بیشتر بخوانید
X