تنش یخ زدگی درگیاهان

خسارت های سرمازدگی گیاهان و روش های جلوگیری از آن تنش یخ زدگی گیاهان کشاورزی ، شغلی است که مستقیما با خسارت های طبیعی در ارتباط است و اگر حوادث طبیعی رخ دهد اولین قشری که آسیب می بیند کشاورز است ، سرما باعث ایجاد تنش یخ زدگی گیاهان می [...]

بیشتر بخوانید
X