مقایسه دوسیستم آبیاری قطره ای و بارانی از لحاظ توزیع رطوبت

سیستم های آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی، هر دو دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. سیستم آبیاری مناسب با توجه به فضای شما انتخاب می شود که استفاده از آن علاوه بر کاهش هزینه ها موجب حفظ منابع آبی خواهد شد که امروزه بسیار حائز اهمیت است. نیاز [...]

بیشتر بخوانید
X