استفاده از سیفون درآبیاری سطحی

استفاده از سیفون درآبیاری سطحی آبیاری سطحی سنتی به­دلیل سادگی آن یکی از روش­های معمول آبیاری می­باشد. در این روش با برداشتن قسمتی از دیواره کانال انتقال، آب وارد جویچه­ ها می­گردد اما گاهی اوقات نیز برای این­کار از سازه ساده­ای به­نام سیفون استفاده می­شود. استفاده ازسیفون درآبیاری سطحی اســتفاده [...]

بیشتر بخوانید
X