آبیاری قطره ای زیرسطحی

🔴سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی چیست؟ 🔻آبیاری قطره ای زیرسطحی تکنیکی از آبیاری قطره‌ای است که محل خروج آب زیر سطح خاک قرار دارد. این روش با به حداقل رسانیدن تبخیر آب، از کارآیی بیشتری نسبت به آبیاری سطحی برخوردار است. عمق مورد نظر برای جاگذاری اجزا در این روش [...]

بیشتر بخوانید
X