قوانین آبیاری

🔴قانون طلایی #آبیاری : قوانین آبیاری ✅قانون اول: مرطوب نگه داشتن #خاک، بیشتر گیاهان به #رطوبت دائمی نیاز دارند. با این حال، خشک شدن خاک کمی قبل از آبیاری باعث #رشد بهتر #ریشه #گیاهان میشود. ✅ قانون دوم: آبیاری به ندرت اما به طور کامل ، برای بستر گل ها [...]

بیشتر بخوانید
X