مونتاژ لوله های آبیاری

🔴#مونتاژ_لوله_های_آبیاری

مونتاژ لوله های آبیاری

🔻انتهای لوله را با یک بست ببندید. برای مونتاژ کردن لوله ها، از آچار استفاده کنید و در نقاط مناسب لوله را سوراخ کنید.

اگر اشتباه کردید نگران نباشید به آسانی یک #نیپل در سوراخ قرار دهید و سوراخ را مسدود کنید.

برای دسترسی بیشتر به گیاهان گلدانی، سبدی و غیره ، از لوله 4 میلی متری به عنوان

یک خط توزیع از خط اصلی تامین کننده استفاده نموده و از یک اتصال دهنده 4 میلی متری نیز برای اتصال آنها استفاده کنید.

🔻سپس، یک #آب_پاش_قطره_چکانی یا ریز اسپری را به انتهای لوله 4 میلی متری متصل کرده و

هرگونه که نیاز است سرهای #قطره_چکان یا ریز اسپری را به لوله ها و یا ستون چوبی وصل کنید.

اگر لوله ها، بالای زمین یا در امتداد دیوار و فنس قرار داشته باشند ریزاسپری ها مستقیم باید به #لوله اصلی متصل شوند.

(آنها هرگز نباید به طور مستقیم به لوله های بالای زمین پیچ شوند زیرا در هنگام باران ممکن است با پاشیدن خاک مسدود شوند.)

🔻آب پاش های بارانی به لوله اصلی با متصل کننده های تی و آرنجی شکل به هم وصل می شوند.

( فراموش نکنید که برای اطمینان از اتصالات، ابتدا متصل کننده هایی را که استفاده کرده اید بررسی کنید. )

نکته قابل توجه نیز این است که مطمئن شوید تعداد آب پاش های استفاده شده از

تعدادی که مناسب با جریان آب پیشنهاد شده بود، تجاوز نکند.

آب را باز کنید و سیستم آبیاری تان را آزمایش کنید.

زمانی که احساس رضایت داشتید همه ی اتصالات را ایمن کرده و همه گیره های لوله ها را با انبردستی محکم کنید.

مونتاژ لوله های آبیاری

🔴سیستم آبیاری را زیر خاک قرار دهید

🔻برای #سیستم_های_آبیاری_قطره_ای و ریز اسپری، یک گودال کم عمق 30 میلی متری حفر کنید.

خط اصلی تان را درون آن قرار دهید و با خاکی که از آن مطمئن هستید و قبلاً لوله های بالایی را رویش قرار داده اید، آن ها را بپوشانید.

از آنجایی که قرار دادن لوله ها در زیر خاک به جلوگیری از رشد جلبک ها بر روی آن ها کمک می کند

می توانید در سطح باغ هم آن ها را با پوست درختان بپوشانید.

شرکت آبراهه گستر نیشابور

تولیدکننده لوله های آبیاری و نوارتپ

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X