فاصله بهینه نوار در آبیاری قطره ای نواری کشاورزی

مکان شما:
رفتن به بالا