اخبار

خبر فوری

به اطلاع کلیه فروشندگان ونمایندگیهای شرکت می رساند بدلیل نوسان شدید قیمت مواد اولیه تا اطلاع ثانوی از ارائه قیمت در استعلامات و مناقصات و یا فروش به هر نحوی بدون اخذقیمت به روز از واحد بازرگانی شرکت ممانعت فرمایند./هرگونه زیان ناشی از افزایش قیمت ها برعهده فروشندگان خواهد بود.

آگهی مزایده عمومی شماره 90/6

شرکت آبراهه گستر اقدام به عرضه ی ضایعات لوله خود به مقدار حدود 60تن نموده است لذا خریداران محترم می توانند پس از بازدید درمحل انبار شماره یک شرکت واقع در نیشابور -ناحیه صنعتی برزنون پاکات مربوط به پیشنهادقیمت خودراحداکثرتاتاریخ 90/12/23 به همراه چک عادی/فیش بانکی (معادل 10درصد مبلغ پیشنهاد)به شرکت تحویل نمایند./

تمدید استانداردهای مدیریتی ایزو

براساس ممیزی مراقبتی انجام شده توسط نمایندگان شرکت moody international در ایران، استاندارد مدیریت کیفیت شرکت آبراهه گستر تمدید گردید.کسب این موفقیت حاصل تلاش وبرنامه ریزی درجهت افزایش اثربخشی وبهره وری در طول یک سال گذشته بوده که باهمکاری کلیه کارکنان شرکت بدست آمده .مدیرعامل کارخانه تولید لوله پلی اتیلن آبراهه گسترکسب این موفقیت را به واحد کنترل کیفیت وکارکنان شرکت تبریک گفت.

پروژه ها و همکاری ها

پروژه پالایشگاههای گاز و نفت
پروژه های شهرکهای صنعتی
شرکت های آب و فاضلاب
سازمان های جهاد کشاورزی
آبرسانی شهرک شهید رجایی مشهد
پروژه های مجتمع های فولاد
شهرداری ها، شرکتهای مخابرات
طرح های آبیاری تحت فشار