اخبار

کارخانجات تولیدی محکوم به زیان

مدیر عامل شرکت آبراهه گستر :

با توجه به فرازو نشیب های بسیار زیاد اقتصادی در کشور و با عنایت به عدم وجود ثبات در بازارمواد اولیه مصرفی کارخانجات و افزایش روز افزون هزینه های تولید به هیچ عنوان امکان برنامه ریزی برای فروش وعقد قراردادهای سنگین و مدت دار وجود ندارد و هریک از کارخانه ها که اقدام به این کار نمایند بدون استثنا محکوم به زیان خواهند بود.ایشان از مدیران کشوری خواست تا فکری به حال زحمت کشان عرصه تولید وثبات قیمت ارزومواد اولیه نموده و از نابودی آنها جلوگیری بعمل آورند.ایشان همچنین از طرف قرادادهای  کارخانجات خواستند به هر شکل ممکن با آنها همکاری نمایند تا زیان کمتری متحمل شوند.

 

پروژه ها و همکاری ها

پروژه پالایشگاههای گاز و نفت
پروژه های شهرکهای صنعتی
شرکت های آب و فاضلاب
سازمان های جهاد کشاورزی
آبرسانی شهرک شهید رجایی مشهد
پروژه های مجتمع های فولاد
شهرداری ها، شرکتهای مخابرات
طرح های آبیاری تحت فشار