اخبار

برگ زرینی دیگر در کارنامه آبراهه گستر

اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 که جز با تلاش و همت مدیران وپرسنل زحمتکش و تمام همکاران عزیز میسر نبود.

پروژه ها و همکاری ها

پروژه پالایشگاههای گاز و نفت
پروژه های شهرکهای صنعتی
شرکت های آب و فاضلاب
سازمان های جهاد کشاورزی
آبرسانی شهرک شهید رجایی مشهد
پروژه های مجتمع های فولاد
شهرداری ها، شرکتهای مخابرات
طرح های آبیاری تحت فشار