اخبار

نصب تابلو عاملیت در شهرستان ها

در جهت توسعه همکاری ها در شهرستان ها و بنا به در خواست همکاران تابلوی عاملیت درشهرستان های سبزوار،جوین و عشق آباد به ترتیب به آقایان شریعتی،زورآبادی و اردمه اهدا شد.

 

 

 

 

پروژه ها و همکاری ها

پروژه پالایشگاههای گاز و نفت
پروژه های شهرکهای صنعتی
شرکت های آب و فاضلاب
سازمان های جهاد کشاورزی
آبرسانی شهرک شهید رجایی مشهد
پروژه های مجتمع های فولاد
شهرداری ها، شرکتهای مخابرات
طرح های آبیاری تحت فشار