اخبار

اهدا و نصب تابلوی عاملیت شرکت آبراهه گستر


در پی درخواست دو نفر از همکاران مبنی بر اخذ عاملیت فروش،پس از فراهم شدن شرایط و تعهدات ایجاد شده بین طرفین،آقایان حسین صاحبدل در شهرستان تربت جام وعمارلو در شهرستان نیشابور به عنوان عاملیت فروش شرکت آبراهه گستر معرفی و تابلوی نمایندگی به ایشان اهدا شد.

پروژه ها و همکاری ها

پروژه پالایشگاههای گاز و نفت
پروژه های شهرکهای صنعتی
شرکت های آب و فاضلاب
سازمان های جهاد کشاورزی
آبرسانی شهرک شهید رجایی مشهد
پروژه های مجتمع های فولاد
شهرداری ها، شرکتهای مخابرات
طرح های آبیاری تحت فشار