اخبار

مزایای روش آبیاری قطره ای

1-بهره گیری بیشتر از منابع آب

2-رشد بهتر گیاه و افزایش محصول

3-کاهش زیان وارده به گیاه در اثر شوری آب

4-امکان به کار گیری کود و سم همراه با آب آبیاری

5-جلوگیری از رویش علفهای هرز

6-نیاز کمتر به نیروی انسانی

7-صرفه جویی در انرژی

8-بالا بودن بازده آبیاری

پروژه ها و همکاری ها

پروژه پالایشگاههای گاز و نفت
پروژه های شهرکهای صنعتی
شرکت های آب و فاضلاب
سازمان های جهاد کشاورزی
آبرسانی شهرک شهید رجایی مشهد
پروژه های مجتمع های فولاد
شهرداری ها، شرکتهای مخابرات
طرح های آبیاری تحت فشار