اخبار

مزیت های لوله و اتصالات پلی اتیلن

1-زنگ نمی زنند،رسوب نمی گیرند،نمی پوسندو آب درون آنها کاملا بهداشتی است.

2-ناهمواری سطح داخلی این لوله ها تقریبا صفر است ودرنتیجه افت فشار ندارند.

3-تحمل فشار20اتمسفر دردمای معمولی وفشار10اتمسفردردمای95درجه سانتیگراد را دارند.

4-درمقابل اسیدها و بازها مقاوم هستند

5-درلوله کشی توکارمطمئن ودرنصب روکار زیبا هستند.

6-ضریب انبساط طولی آنها بسیار کم ودرحد فلز می باشند.

7-نصب آنها بسیار سریع وآسان می باشد.

8-درمقابل گازها غیر قابل نفوذ هستند.

9-با هوای گرم140درجه قابل فرم دهی می باشند.

10-کیفیت مطلوب باطول عمرمناسب دارند.

پروژه ها و همکاری ها

پروژه پالایشگاههای گاز و نفت
پروژه های شهرکهای صنعتی
شرکت های آب و فاضلاب
سازمان های جهاد کشاورزی
آبرسانی شهرک شهید رجایی مشهد
پروژه های مجتمع های فولاد
شهرداری ها، شرکتهای مخابرات
طرح های آبیاری تحت فشار