تماس با ما
[Form contact_fa not found!]

دفتر مرکزی

نشانی: ایران - خراسان رضوی - نیشابور - خ سیمتری طالقانی - روبروی نمایندگی ایران خودرو
صندوق پستی 411 نیشابور
+ تلفن: 43343444 51 98
+ 98 فکس: 43221080 51
+ تلفن: 43328280 51 98
+ 98 فکس: 43352792 51
+ 98 915 مدیر عامل: 1516312
+ 98 915 مدیر تولید: 3521660
+ 98 915 مدیر فروش: 5513907

کارخانه

کارخانه سایت 1: ایران - خراسان رضوی - نیشابور - سرولایت - ناحیه صنعتی برزنون
+ تلفن: 43343444 51 98
+ فکس: 43358912 51 98

کارخانه سایت 1: ایران - خراسان رضوی - نیشابور - شهرک صنعتی خیام - انتهای خ بهره وری بعد از نهر آب - سمت راست
+ تلفن: 43268640 51 98