خط تولیدلوله

ایجاد در یکشنبه, 07 ارديبهشت 1393 / اخبار
Tags: خط تولید لوله های پلی پروپیلن, کارخانه آبراهه گستر, شرکت آبراهه گستر, لوله پلی اتیلن, خط تولیدلوله, کارخانه لوله, تولیدکننده لوله, شرکت تولیدی لوله, لوله, لوله خراسان, لوله پلی اتیلن خراسان
با خریداری خطوط تولیدلوله های پلی پروپیلن توسط شرکت آبراهه گستر ،به زودی تولیدلوله های پلی پروپیلن در این شرکت آغاز خواهدشد. [ +++ ]