آبیاری تحت فشار

باشرکت آبراهه گستر، تولید کننده لوله پلی اتیلن ، لوله آبیاری و ... همراه باشید تا بیشتر با روش آبیاری تحت فشار آشنا شوید.

آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار به روشهای آبیاری گفته می شود که در آنها آب با فشار بیش از یک اتمسفر در سطح زمین به وسیله لوله توزیع می شود. آبیاری تحت فشار به دو نوع آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی تقسیم می شود.لوله های پلی اتيلن بیشترین مصرف را نسبت به ساير لوله ها در شبکه های آبیاری تحت فشار دارند و از اسراف و اتلاف آب جلوگیری میکنند.

لوله برتر _ آبراهه گستر