فرا رسیدن میلاد دهمین ساربان کاروان ایمان، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام بر دل سپردگان طریق هدایت و سعادت خجسته باد

کارخانه لوله آبراهه گستر

تولیدکننده لوله های پلی اتیلن

                         ((  ماه تمام و نیمه ذى حجه مطلعش

                          خیر کثیر وکوثر قرآن بشارتش

                          این است آن امام که تقدیر ایزدى

                          بعد از جواد داده مقام امامتش ))