تبریک پیروزی انقلاب اسلامی

 

 

 

برخیز که فجر انقلاب است امروز / بیگانه صفت خانه خراب است امروز

هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد / از لطف خدا نقش بر آب است امروز

۲۲بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلام مبارک باد