تاسوعا و عاشورای حسینی بر شما دوستدار خاندان عصمت علیهم السلام تسلیت باد

هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند

 با سَروَرِ آفتاب بیعت کردند

  رفتند و به دریای ابد پیوستن 

چون رود ، به اصلِ خویش رجعت کردند

کارخانه لوله آبراهه گستر