میلاد هفتمین فخر عالم امکان باب الحوائج ، موسی بن جعفر بر شما مبارک باد.

کارخانه لوله آبراهه گستر

           آن درگهى که پایه‏اش از عرش برتر است

           دولت‏سراى حضرت موسى بن جعفر است

           آیینه جمال خداوند سرمدى

          هم مظهر علوم و خصال پیمبر است

برترین لوله های پلی اتیلن